Společnost MERKURIA - CL s.r.o

Dovolte nám ,abychom Vás velmi stručně  seznámili s výrobky firmy  MERKURIA - CL se sídlem v České Lípě

Linka na výrobu těchto tvárnic se postavila v roce 1991 v areálu panelárny PRESTA a.s. v České Lípě.Vlastní technologické zařízení bylo dodáno z Rakouska a tvárnice se začaly vyrábět pod názvem LOGOPOR.Po zániku firmy PRESTA a.s. bylo zařízení pronajato firmě Prestas a.s.,která pokračovala v dalším provozování linky.Rodinny-dum-dolni-maxov- Výrobky dostávají nový název PRESTAPOR a na trhu se objevují do konce roku 1999.V následujícím roce vstupuje do výroby společnost MERKURIA – CL,která linku včetně celého areálu kupuje a postupně po zajištění základních surovin a repasování jednotlivých technologických uzlů obnovuje v druhém pololetí r.2001 výrobu.Výrobky dostávají nový název MERKUR.