Má přechod na elektrické automobily skutečně šanci uspět?


Jedním z nejdiskutovanÄ›jších a nejkontroverznÄ›jších témat dneÅ¡ka je bezesporu pÅ™echod na elektrické automobily, který vlády v dohledné budoucnosti plánují. NÄ›kteří jsou pro, jiní proti, avÅ¡ak vždy je nutné si položit otázku, zda se nÄ›co takového může skuteÄnÄ› podaÅ™it uskuteÄnit, zvláštÄ› v tak krátkém Äase.

 

Je pravdou, že první elektrické automobily již brázdí naÅ¡e silnice, a již zde máme i síť dobíjecích stanic. PÅ™esto to neznamená, že je situace naprosto bez problémů. Ve skuteÄnosti jsou zde totiž vÄ›ci, které majitele elektromobilů trápí a které bude potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it pÅ™ed jejich masivním rozšířením.

 

dobíjení elektrického automobilu

 

Tou první je samozřejmě cena. Ta je dnes velmi vysoká, zvláště v porovnání s klasickými vozy. Je však velmi pravděpodobné, že tato půjde v blízké budoucnosti dolů, jak se bude výroba zefektivňovat a najdou se nové, levnější technologie. Zde existuje spousta precedentů a není důvod předpokládat, že zde bude situace jiná.

 

Velkým problémem je i nároÄnost výmÄ›ny baterie, stejnÄ› jako její cena. V souÄasnosti má baterie životnost pÅ™ibližnÄ› 10 let a její výmÄ›na stojí bezmála tolik, jako nový vůz. Je tedy pochopitelné, že se lidé zbavují svých elektrických vozů v osmém Äi devátém roce jejich užívání. Srovnejme to s tÄ›mi běžnými, kde jedno auto využíváme i desítky let. Je jasné, že zde bude nutné najít nové technologie a celý proces zlevnit a zjednoduÅ¡it.

 

vnitřek elektrického automobilu

 

ZvláštÄ› pro Å™idiÄe, kteří jezdí delší trasy, může být problémem relativnÄ› nízká dojezdová vzdálenost. To znamená nutnost Äastého nabíjení a tedy i zdržování. NehledÄ› na fakt, že síť dobíjecích stanic prozatím není ani zdaleka tak hustá, jak by bylo potÅ™eba.

 

Abychom tedy odpovÄ›dÄ›li na úvodní otázku: je pÅ™echod na elektromobilitu možný? OdpovÄ›Ä zní, že ano, avÅ¡ak pravdÄ›podobnÄ› ne v takovém Äasovém horizontu, jaký by si vlády přály. Bude totiž potÅ™eba jeÅ¡tÄ› dalšího výzkumu a vývoje, než se podaří vÅ¡echny chyby odstranit, a do té doby to nemá smysl.