Existuje při výběru vysokých škol více alternativ? Jak je to se soukromými školami?

  Soukromé školy si u nás v porevolučních letech vysloužily řadu přídomků. Koupené vzdělání, volná kázeň, nedostatečná úroveň. Může se zdát, že taková je realita a připouštím, někde tomu tak stále ještě být může.
  Ovšem soukromé školy mají i jinou tvář. V zahraničí jsou považovány za ty nejvýběrovější a brzy budeme tento trend myslím následovat i u nás. Takové školy mají totiž řadu nesporných výhod.
přednáškový sál školy
U středních i vysokých škol platí menší obsazenost tříd či oborů, tedy mnohem větší svoboda studenta se při hodinách zapojit. Klade se většinou důraz na individualitu, což není jen otřepaná fráze, ale pro vývoj mladého člověka věc velmi podstatná.
regály na knihy
  Státní vysoké školy bývají archaické, často podivně organizované a mladá, vnějšími vlivy ještě snadno ovlivnitelná osobnost se v jejich prostorných budovách a anonymních docházkových listech ztrácí.
Především pro vysoké školy platí, že se kontakt mezi vyučujícím a studentem snižuje na minimum a profesor často ani nedokáže k opravovanému testu přiřadit obličej.
  Jak by tedy mohl hodnotit studenta jako celek, jeho aktivitu, snahu a celkový talent, a nejen písemku, která se mu mohla nemusela povést z důvodů zcela náhodných, ale která může ovlivnit celou jeho budoucnost? Těžko.
závěrečný den na VŠ

Co tedy může být na „soukromce“ jinak?

 

  Studenti jsou obecně v menším stresu, je jim více vycházeno vstříc a mohou lépe uplatnit všechen svůj talent.

  Jistě, v případě rozhodnutí pro alternativu a výběr soukromé školy je na druhou stranu třeba počítat s vyššími náklady. Tato nevýhoda ovšem může být vyvážena obecně lepší organizovaností rozvrhů, ve kterých nejsou tříhodinové „díry“, následované pěti semináři do sedmi do večera. Je tady značně jednodušší si při takové škole najít brigádu či práci, která se už klidně může vztahovat ke studovanému oboru a student získává v dnešní době tolik žádanou praxi.

Jak si tedy vybrat tu správnou? Určitě je skvělé znát někoho, kdo školu vystudoval či studuje, často se ale informace dají dohledat i na internetu. Dobré je zajet i na dny otevřených dveří a „soukromky“ si prohlédnout osobně.

Nepopírám, že státní školy v České republice nabízejí kvalitní vzdělání, ale soukromé školy jim dnes již zdatně konkurují. Jak si vyberete je již jen na vás.